top of page
Welkom

Welkom bij

Balletschool Utrecht

Klassiek ballet voor volwassenen

álle niveaus

Ook

Spitzen

Privéles

Variaties
Caractère

Floorbarre

Pas de deux
Balletexamens

Balletschool Utrecht

Voor wie balletonderwijs serieus neemt

Over ons

Over Ons

Vakmanschap   Leerplannen   Kwaliteit   Ervaring

Concentratie   Passie   Liefde   Gedreven

Positief   Humor   Respect   Genieten

Aandacht   Persoonlijk   Welkom   Ontwikkeling

​​​Docenten

De balletdocenten bij Balletschool Utrecht hebben heel veel ervaring

als dansers en als docenten,

in Nederland en daarbuiten.

De docenten zijn o.a.

Member Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Member Board of Dance Qualifications and Training

CRKBO geregisteerd

Eerstegraads bevoegd voor balletonderwijs

Wij nemen balletles serieus maar er wordt veel gelachen bij ons!


Wanneer je het leuk vindt jezelf te ontwikkelen, maakt het ons niet uit of je voor je plezier danst of een professioneel dansdoel voor ogen hebt.

Je bent van harte welkom bij

Balletschool Utrecht!

Onze Lessen

Onze Lessen

 

Lesduur

​Een volledige klassieke balletles, met een complete barre, au milieu en diagonale, heeft 90 minuten nodig.

Daarom duren al onze balletlessen 90 minuten.

Leerplan

Al onze lessen kennen een progressieve lesopbouw waarin de aanleerfases van ballettechniek in logische volgorde worden aangeboden. De beste resultaten worden bereikt door de lessen met regelmaat te volgen.

 

Niveaus

Correcte uitvoering van de bewegingen is belangrijk. We geven individuele en groepscorrecties voor o.a. ballettechniek, lichaamsgebruik, muzikaliteit en artisticiteit.

We hebben 11 niveaus die we grades noemen. De lagere grades beheers je al na een paar maanden. De hogere grades kosten je elk een paar jaar. Wij respecteren de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

De juiste les

De termen 'beginners' en 'gevorderd' worden door veel balletscholen gebruikt zonder dat de lesinhoud bij de diverse aanbieders gelijkwaardig is.

Hieronder lees je wat wij verstaan onder deze termen, welke balletpassen daar o.a. bij horen en als welke grade je ze op ons rooster kunt vinden.

Geef jezelf de kans te wennen aan de andere ruimte, groep, docent en manier van lesgeven. Kies voor je eerste les een grade die je zeker aankunt. Na je eerste les kan de docent jou advies geven over welke grade het beste voor jou is.

2020 basic.jpg

Grade 1 en 2

Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Geen enkele voorkennis vereist.

Alles wordt vanaf het hele begin gedetailleerd uitgelegd.
 

Plié. Tendu. Retiré.

2020 gevorderd.jpg

Grade 7 en 8

Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Veel recente ervaring nodig.

Uitleg is vlot. Weinig demonstratie door docent.

Frappé au milieu. Entrechat royale.

2020 beginners.jpg

Grade 3 en 4

Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Enige ervaring is nodig.

Nauwkeurige beheersing van de basis is vereist.

Fondu. Relevé lent. Assemblé.

2020 vergevorderd .jpg

Intermediate

Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Diploma Intermediate geeft toegang tot 1e deel Balletdocentopleiding. 

Pirouette doubles. Entrechat trois.

Na auditie of examen.

2020 half gevorderd.jpg

Grade 5 en 6

Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Ruime recente ervaring.

Bekend met balletterminologie. Minder demonstratie door docent.

​Pas de basque glissé en arrière.

2020 Academie .jpg

Advanced I en II

Association of Russian Ballet and Theatre Arts

Diploma Adv I en II geven toegang tot 2e en 3e deel Balletdocentopleiding. 

Gargouillade. Fouetté en tournant.

Na auditie of examen.

Niveaus

Lesrooster

Het lesrooster 2023 - 2024 staat in onze app.

Om in de app te komen, klik je op een van de gele banners: hierboven of hieronder.

Vanaf half augustus staat het lesrooster 2024 - 2025 in onze app.

Dan kun je ook weer een Losse Les kopen om ons uit te proberen.

Lees de FAQ!

 

In onze FAQ vind je snel het antwoord op je vraag. Er zijn 6 tabbladen:


Wie -

1e Les -

Doorgaan -

Kosten -
Kleding -

Spitzen -

Achter ieder tabblad vind je meerdere vragen en antwoorden.

Tarieven

Tarieven

Lees de FAQ hierboven om een compleet beeld te krijgen van hoe je bij ons lessen volgt en betaalt.​​

web 21- tarief  2023 avenir.jpg
web 21+ tarief  2023 avenir.jpg
web student tarief  2023 avenir uitverkocht site.jpg

Overweeg je balletlessen te volgen bij Balletschool Utrecht?

Maar wil je eerst even zien hoe het daar is?

Bekijk dit filmpje!

bottom of page