top of page

Huisregels

Respect

Behandel iedereen met respect. Bij wangedrag kan de leerling de toegang tot verdere lessen worden ontzegd.

Beeldmateriaal

Het is niet toegestaan in het gebouw mediaopnamen in welke vorm dan ook te maken. Ook selfies, vlogs e.d. zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan lesoefeningen, danscombinaties, choreografieën, lesmateriaal, kostuums, muziek etc. vast te leggen en/of openbaar te maken op welke manier dan ook.

Aanwezigheid

Leerlingen doen hun best de lessen regelmatig bij te wonen in het belang van hun eigen ontwikkeling en de sfeer in de groep.

Informeren

Indien er (medische, fysieke, mentale) omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op het presteren van de leerling in de les, informeert de leerling de docent daarover voor aanvang van de les.

Kleding

Alleen balletkleding en -schoeisel is toegestaan in de balletlessen. Leerlingen dienen de kledingregels binnen 4 weken na bekendmaking op te volgen.

Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen mogen meegenomen worden de balletzaal in en gelegd op de daartoe aangewezen plek.

Verloren voorwerpen

Mail ons om te vragen of de docent het heeft ontvangen. Mailadres staat in de footer.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de docent of bij de balie op de begane grond. Een van de woorden die je zoekt is pointes.

bottom of page