top of page

Algemene voorwaarden

 

Geldigheid AV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de lessen van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024 en/of op Losse Lessen en Leskaarten met een aanschafdatum tussen 1 augustus 2023 en 1 augustus 2024.

Aanmelden

BU biedt lessen aan die na betaling gevolgd kunnen worden door leerlingen vanaf 16 jaar.

BU biedt de mogelijkheid online een plekje in een les te reserveren met een online gekochte credit.
De leerling meldt zich voor iedere les vooraf aan. Iedere aanmelding kost een credit.

Leerlingen kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van een les aanmelden via de door BU aangeboden app.
 

Vrije dagen en vakantie
Tijdens de gebruikelijke schoolvakanties, nationale vrije dagen en de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. In de agenda van de aanmeldapp worden dan geen lessen vermeld.

Afmelden

Leerlingen kunnen tot 24 uur voor aanvang van een les hun aanmelding annuleren. Hierbij krijgen ze hun credit terug.

Vanaf 24 uur voor aanvang van een les kan de reservering niet meer geannuleerd worden. De credit wordt niet retour gegeven.

Vaste les

De leerling volgt iedere week les op dezelfde dag en tijd. Wanneer een leerling incidenteel of structureel les wil volgen op een ander moment, bespreekt hij/zij dit met de docent. Leerlingen mogen zonder overleg (extra) lessen volgen bij lagere Grades.

Vanwege de vrije aanmelding kan BU geen garantie geven op een plek in een gewenste les. De leerling dient zelf tijdig plekken in lessen te reserveren.

Gemiste les

Leerlingen die een les gemist hebben en deze willen inhalen op een ander moment dan hun vaste les, overleggen hierover zo snel mogelijk na de gemiste les met hun docent.

 

Geannuleerde les

Indien BU een les annuleert, worden leerlingen hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd per mail. De standaardinstelling van Notificaties zorgt ervoor dat de leerling een e-mail ontvangt over dit bericht.

Bij het annuleren van een les door BU ontvangt de leerling die zich had aangemeld voor die les, de credit voor die les zo spoedig mogelijk retour en wordt de geldigheidsduur van de Leskaart met een week verlengd.

Langdurige uitval

Bij langdurige uitval van lessen als gevolg van een coronamaatregel, wordt de einddatum van leskaarten opgeschoven.

Geld retour

Wanneer een bepaalde les in de periode september - juni naar een andere tijd wordt verschoven waardoor de leerling niet meer in staat is de les te volgen, en er geen andere les is waar naar de leerling wil overstappen, kan de Leskaart worden ingeleverd voor lesgeldteruggave.

Het lesrooster kan na de zomermaanden juli en augustus gewijzigd zijn ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Deze wijzigingen zijn géén reden voor geldteruggave van een Leskaart.

Stoppen

Wie geen les meer wilt volgen, koopt geen nieuwe les(kaart). 

Accounts die niet gebruikt worden om aan te melden voor een les, worden verwijderd.

Betalen

De tarieven staan vermeld in de aanmeldapp en op de website.

Alvorens bij een les aan te melden, wordt minimaal één les gekocht.

Na betaling kan aangemeld worden voor een les.

Na aanmelding kan de leerling de les volgen.

Zonder aanmelding kan geen les worden gevolgd.

Beeldmateriaal

Het is niet toegestaan in het gebouw mediaopnamen in welke vorm dan ook te maken. Ook selfies, vlogs e.d. zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan lesoefeningen, danscombinaties, choreografieën, lesmateriaal, kostuums, muziek etc. vast te leggen en/of openbaar te maken op welke manier dan ook.

Adverteren

Het is niet toegestaan in of vlakbij het gebouw te adverteren voor andere bedrijven en organisaties of deze te promoten.
 

​​​​​Aansprakelijkheid

Leerlingen bepalen zelf welke (kostbare) zaken zij meenemen naar de lessen en hoe zij daarmee omgaan. BU heeft daarop geen enkele invloed en is daarom niet aansprakelijk voor schade of vermissing.

Vragen

Veel vragen die per mail worden gesteld, worden al beantwoord op de website. Goede lezers kunnen een eenmalige korting van negen euro ontvangen. Daarvoor zoeken ze op deze website naar drie verstopte woorden en geven die per e-mail aan ons door. Een van de woorden is veren. Laat iedereen zelf deze tekst en de woorden vinden.

Mails kunnen worden gestuurd naar mail at balletschoolutrecht punt nl. Mails met vragen waarvan het antwoord op deze website is te vinden, worden niet beantwoord. 

Informeren

Indien er (medische, fysieke, mentale) omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op het presteren van de leerling in de les, informeert de leerling de docent daarover voor aanvang van de les.

bottom of page